Szakgimnázium

Kereskedelem ágazat

Érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés:

  • Eladó /OKJ 34 341 01/

Érettségi után választható szakképesítés:

  • Kereskedő /OKJ 54 341 01/

 

kep-15

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

 

Az eladó szakember a kereskedelmi egységekben kiszolgálja és tájékoztatja a vásárlókat. Az eladásra kerülő áruk átvételével, raktározásával, állagmegóvásával, értékesítésre történő előkészítésével, eladótéri kihelyezésével, értékesítésével kapcsolatos feladatokat lát el. Közreműködik az áruk beszerzésének előkészítésében és lebonyolításában. Ellátja a kereskedelmi egység szabályszerű működésével kapcsolatos eladói feladatokat.

 

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
azonosító száma megnevezése
11691-16 Eladástan
11992-16 Kereskedelmi ismeretek
10027-16 Ruházati cikkek és a vegyes iparcikkek forgalmazása
10028-16 Élelmiszerek és vegyi áruk forgalmazása
10029-16 A műszaki cikkek forgalmazása
11497-12 Foglalkoztatás I.
11499-12 Foglalkoztatás II.

kep-16

Közgazdaság ágazat

 

Érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés:

  • Pályázati-támogatási asszisztens/OKJ 52 345 06/

Érettségi után választható szakképesítés:

  • Vállalkozási és bérügyintéző /OKJ 54 344 02/

 

kep-17

 

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

 

A pályázati-támogatási asszisztens alkalmas mind a versenyszféra, mind az állami/önkormányzati szektor, mind a civil szervezetek esetében olyan munkakör ellátására, amelyik a szervezetek szakmai működéséhez és finanszírozásához kapcsolódó hazai és/vagy Európai Uniós támogatásokat források igénybevételét készíti elő, illetőleg segédkezik ezen források megszerzésében és pénzügyi lebonyolításában. Az egyes támogatásokhoz kapcsolódó adminisztratív feladatokat azonban nem csak a potenciális pályázói oldalon, hanem a támogatásokat kezelő szerveztek (ún. közreműködő szervezetek) esetében is képes ellátni.

 

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
azonosító száma megnevezése
11504-16 Gazdálkodási alaptevékenység ellátása
11884-16 Projekttervezés
11885-16 Támogatáskezelés
11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
11499-12 Foglalkoztatás II.

kep-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hozzászólások lezárva.