Pályaválasztási fórum a JAGSZI-ban


 

A Hajdúböszörményi Tankerületi Központ kezdeményezésére 2018. január 18-án 14:00 órától került sor iskolánkban pályaválasztási fórumra, melyet a középfokú iskola vezetői, valamint a városvezetők és a környékbeli általános iskolák vezetői és 8. osztályos osztályfőnökei részvételével. A tankerületet Riczu Julianna igazgatási vezető, Pécsi Beáta és File Gáborné tanügy-igazgatási referens képviselte, továbbá Tóth József Polgár város polgármestere, a polgári, görbeházi és a tiszagyulaházi általános iskola képviselői valamint iskolánk vezetősége és pedagógusai vettek részt a rendezvényen. A vendégek köszöntését követően Riczu Julianna elmondása szerint a Hajdúböszörményi Tankerületi Központ egyik legfontosabb szakmai célkitűzése, hogy az általános iskolát sikeresen befejező tanulók tanulmányaikat a képességeiknek és érdeklődésüknek megfelelő középiskolában folytassák és a sikeres pályaválasztást a szakképzettség megszerzése vagy az érettségi vizsga kövesse. E mellett fontos céljuk, hogy a lehetőség szerint a lakóhelyükhöz legközelebbi középiskolában tanuljanak tovább a pályaválasztó diákok a lemorzsolódás csökkentése és a a későbbi sikeres életpálya reményében. A helyi középiskola vezetőjeként ismertettem a képzési kínálatunkat és érveltem, hogy miért iskolánkat válasszák a környékbeli 8. osztályos továbbtanuló diákok. Érveim között szerepelt az iskola közelsége családias légköre, személyes törődés lehetősége – felzárkóztatás és tehetséggondozás biztosítása – közvetlen tanár-diák kapcsolat, hátránykompenzálás (útravaló ösztöndíj, Szabóky Adolf szakképzési ösztöndíj a hiányszakképesítést tanulók körében), színes diákélet, piacképes szakmák oktatása. Tóth József polgármester úr ismertette, hogy miért fontos a városnak a középfokú oktatási intézmény. Felvetődött a tanulók alacsony képességszintje, melyen a tankerület speciális mérés-értékelési rendszer bevezetésével kíván javítani, amelynek eredménye várhatón majd a felmenő rendszerben lesz érzékelhető. A résztvevők támogatták az elkövetkezendőkben is a fórum megszervezését és mi bízunk benne, hogy minél több továbbtanuló diák választja első helyen az iskolánk által nyújtott képzéseket.

Strubáné Fenyves Anita

tagitézmény–vezető

Hozzászólások lezárva.