Bemutatkozik a József Attila Gimnázium és Szakképző Iskola

Intézményünk a Vásárhelyi Pál Gimnázium, Általános és Szakképző Iskola, Diákotthon jogutód intézményeként jött létre 2007. augusztus 1-jén.

Fölvállaljuk a településen és a vonzáskörzetében (Újtikos,Tiszagyulaháza, Görbeháza, Folyás, Újszentmargita, Tiszacsege, Egyek) élő 14- 22 éves korosztály középfokú nevelését - oktatását gimnáziumi, szakiskolai, szakközépiskolai és érettségire épülő szakképző évfolyamok keretei között.

Iskolánk sajátossága, hogy egy intézmény keretein belül több szinten biztosít lehetőséget az alapműveltség elsajátítására, a felsőfokú továbbtanulásra történő felkészülésre és a szakmaszerzésre.
Meghatározó eleme az átjárhatóság, amely lehetővé teszi a pályaválasztás korrekcióját, illetve a képzettségek és végzettségek megszerzésének egymásra épülését.

A több mint 600 tanuló nevelése-oktatása három épületben történik. Modern tankonyha és tanbolt biztosítja a szakképesítést szerezni vágyók gyakorlati oktatását.

Iskolánk a következő feladatokat látja el:

Nappali tagozat:

- nappali rendszerű gimnáziumi nevelés-oktatás, nyelvi előkészítő
- nappali rendszerű szakközépiskolai nevelés-oktatás, nyelvi előkészítő
- nappali rendszerű szakiskolai nevelés-oktatás
- nappali rendszerű, szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás
- szakiskolai elméleti, gyakorlati oktatás
- szakképesítés megszerzésére felkészítő évfolyamok
- szakiskolai felzárkóztató oktatás
- nappali rendszerű, iskolai oktatásban résztvevő, nem sajátos nevelési igényű tanulók kollégiumi elhelyezése

Szakiskolai szakmai képzések:

- élelmiszer- és vegyiáru eladó
- ruházati eladó
- szakács
- pincér

Érettségire épülő szakképzések:

- logisztikai ügyintéző
- ügyintéző titkár

Felnőtt tagozat:

nappali oktatás munkarendje szerinti érettségire való felkészítés a szakmunkás-bizonyítvánnyal rendelkezők számára
az alapító okiratban szereplő Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakmákban felnőttképzés

Intézményünk minden dolgozója sajátjának vallja az oktatás eredményessége mellett a humánus bánásmódot; a személyes példaadás, a kérem-köszönöm emberformáló erejének elvét.
Biztosítjuk az alternativitást, amely a képzési kínálat sokszínűségén túl magába foglalja a növendékek képességeihez, adottságaihoz, aktuális fejlettségi szintjéhez igazodó differenciált, gyermekközpontú bánásmódot is.

Intézményünk 2007 / 2008-as tanévben a következő feladatokat látja el:

- az angol nyelv és az informatika tantárgyak emelt óraszámú oktatása
- a matematika, az idegen nyelvek, a szakmai előkészítő tárgyak csoportbontásban történő oktatása
- a 9. évfolyamon tanórai, a többi évfolyamon tömegsport keretei között ingyenes úszásoktatás
- az iskola ingyen, órarendbe építve biztosítja a továbbtanuláshoz, szakmaszerzéshez, elhelyezkedéshez szükséges ismereteket, a nyelvvizsga - bizonyítvány megszerzésének lehetőségét
- 11-12. évfolyamon csoportközi differenciálással segítjük a tanulók felkészülését a középszintű vagy emelt szintű sikeres érettségire - az előrehozott érettségi letételének biztosítása 11. évfolyamon
- a szakmai tárgyból tett sikeres érettségi vizsga beszámítása az érettségire épülő szakképesítés megszerzésénél
- a szakiskolai alapozó évfolyamok elvégzése után a munkaerőpiacon keresett szakmákat kínálunk tanulóinknak
- kiscsoportos oktatás keretében valósul meg a szakmai előkészítő és alapozó tárgyak oktatása
- gyakorlati helyeket az intézmény biztosít: helyben lévő modern tankonyha, tanbolt
- kiemelt figyelmet fordítunk diákjaink felzárkóztatására és a tehetségek sokoldalú kibontakoztatására
- támogatjuk és felkészítjük tanulóinkat regionális, megyei és országos versenyeken való részvételre
- pályázatok benyújtásával törekszünk a tárgyi feltételek javítására
- a pedagógusok folyamatos tovább- és átképzésével biztosítjuk a korszerű módszertani ismeretek megszerzését
- az Útravaló ösztöndíjprogram keretein belül segítséget nyújtunk tanítványainknak az érettségi vagy szakképesítés megszerzéséhez a partnerek elvárásainak feltárása, az ezeknek való megfelelés

Tanórán kívüli foglalkozásaink:

- tömegsport foglalkozás – labdarúgás, röplabda, pingpong,
- énekkar
- házi internet-verseny
- modern tánc- és tornafoglalkozások
- erőemelő versenyek
- újságírók köre
- médiaszakkör
- színházbarátok köre
- természetjáró ( autóbuszos, kerékpáros ) kirándulások

Hagyományos diákrendezvényeink:

- Csibeavató- a 9. évfolyamosok avatása
- Mikulás csomagküldő szolgálat
- Valentin Nap
- Nőnap
- a végzős diákok szalagavató és ballagási ünnepsége
- József Attila bál - jótékonysági bál