Aranydiplomás lett nyugalmazott pedagógusunk, Varga Gáborné Éliás Erika

Büszkeséggel tölt el minket, hogy iskolánk egykori pedagógusa, Varga Gáborné tanárnő, aki több évtizeden keresztül, nyugdíjba vonulásáig nevelte, oktatta diákjainkat, 2016-ban aranydiplomában részesült.

erika-neni

Varga Gáborné tanárnő 1942. december 16-án született Polgáron. Általános iskolai tanulmányait Polgáron végezte, középiskolába a Hajdúböszörményi Állami Bocskai István Általános Gimnáziumba járt. Debrecenben, a Kossuth Lajos Tudományegyetem Természettudományi Karán szerzett biológia-földrajz szakos középiskolai tanári oklevelet. Ugyanebben az évben, 1966-ban nevezték ki az új polgári gimnázium, a későbbi József Attila Gimnázium biológia-földrajz szakos középiskolai tanárává.

A polgári gimnáziumban örömmel, lelkesen kezdte tanári pályáját. Tele tervekkel, legjobb tudása szerint végezte munkáját. Szakmailag sokat képezte magát, igyekezett szaktudományait napra készen követni, hogy tanítványait magas szinten készíthesse fel az érettségire, de legfőbb célja a felvételi vizsgákon való sikeres szereplésük volt. Tanítványai közül került ki többek között számos orvos, állatorvos, genetikus, mikrobiológus, agrármérnök, erdőmérnök, geográfus, védőnő, több közép- vagy általános iskolai biológia és földrajz szakos tanár. A legnagyobb elismerések ugyanakkor az egykori tanítványok hálatételei, megnyilatkozásai voltak számára.

Nemcsak a biológia és földrajz tudománynak volt tanári képviselője az iskolában, de igyekezett olyan tanáregyéniség lenni, aki minden szempontból nyitott tanítványai számára. Hat osztálynak volt osztályfőnöke, akiknek őszinte ragaszkodása a mai napig elkíséri. Pályafutásom alatt négy igazgatója volt, új kollégák érkeztek, régiek távoztak, de ő mindig a helyén maradt: a polgári József Attila Gimnáziumban kezdte pályáját és innen ment nyugállományba is.

1974-ben a Természettudományi Munkaközösség vezetőjévé választották, 1985 és 1991 között szakszervezeti bizalmi volt. 1992-ben az akkor alakult Közalkalmazotti Bizottság elnöke lett, 1983 és 1991 között „vezető tanár” címet viselt. Ez utóbbi címet 1991-ben országosan megszüntették, s majd a közalkalmazotti rendszer legelején, 1992-ben „főtanácsos” címet adományoztak számára munkája elismeréséül, és mint főtanácsos ment nyugdíjba.

Tanári pályafutása alatt négy kitüntetésben részesült:

  1. Kiváló Munkáért. 1987. június 7-én a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa kitüntető emléklappal és éremmel ismerte el a munkáját;
  2. A Pedagógusok Szakszervezetének főtitkára 1988. június 8-án elismerő oklevelet adományozott számára „A magyar közoktatásért és a szakszervezeti tagság érdekében végzett áldozatkész munkájáért”;
  3. Pedagógus Szolgálati Emlékérem, 1999. június 6. (a Magyar Köztársaság Művelődési és Oktatási Minisztere aláírásával);
  4. Pedagógus Szolgálati Emléklap, 1999. június 11. (Polgár Város Önkormányzata).

Tanári tapasztalatait itt, Polgáron, a közéletben is tudta kamatoztatni, hiszen megválasztottak Polgár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási és Kulturális Bizottsága külső tagjának két cikluson keresztül. 38 év elismert szolgálati idő után 1999-ben ment nyugállományba, ám még pár évig óraadó volt a gimnáziumban.

Ezúton is köszönjük Erika néninek a több évtizedes, áldozatos munkát! Jó egészséget és sok örömet, boldogságot kívánunk neki, és szívből gratulálunk az aranydiplomához!

Hozzászólások lezárva.