A modulos szakmai vizsga követelményei

 

 

A szakmai vizsgára bocsátás feltételei

 

Iskolai rendszerű szakképzés esetén:

Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékű a modulzáró vizsga eredményes

letételével

Amennyiben a szintvizsgát a kamara megszervezte, úgy az iskolai rendszerű szakképzésben résztvevő vizsgára

bocsátásának feltétele az eredményes szintvizsga

 

 

Azonosítószám: 31 341 01 0010 31 02

Megnevezés: Élelmiszer- és vegyiáru-eladó

 

A szakmai vizsga részei

 

 1. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

0004-11 Az áruforgalom lebonyolítása

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Az áruk beszerzésének, átvételének, elhelyezésének, nyilvántartásba vételének, tárolásának,

értékesítésének menete, eljárásai, szabályai

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama: 20 perc (felkészülési idő 10 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

 1. feladat 100%

 

 

 1. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

0005-11 A kereskedelmi egység szabályszerű működtetése

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

A kereskedelmi egységek működésére vonatkozó jogszabályi előírások kereskedelmi gyakorlatban

való alkalmazása. A kereskedelmi egységekben használt legalább három különböző bizonylat, és

egy üzleti levél elkészítése, formanyomtatványok kitöltése

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

gyakorlati

Időtartama: 60 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat: 100%

 


3. vizsgarész
0007-11 Élelmiszerek és vegyiáruk forgalmazása

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Az élelmiszerek jellemzőire, valamint forgalmazására vonatkozó ismeretek alkalmazásával a vevő

tájékoztatása, kiszolgálása (élő munka pultnál) magyar és idegen nyelven

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

gyakorlati

Időtartama: 30 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

A vegyiáruk jellemzőire, valamint forgalmazására vonatkozó ismeretek alkalmazásával a vevő

tájékoztatása, kiszolgálása magyar és idegen nyelven

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

gyakorlati

Időtartama: 10 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

 1. feladat 70%
 2. feladat 30%
Gyakorlati vizsgatevékenység 0005-11 A kereskedelmi egység szabályszerű működtetése 1. feladat 2016.06.01.
0007-11 Élelmiszerek és vegyiáruk forgalmazása 1. feladat 2016.06.01.
0007-11 élelmiszerek és vegyiáruk forgalmazása 2. feladat 2016.06.01.
Szóbeli vizsgatevékenység

 

0004-11 Az áruforgalom lebonyolítása 1. feladat

 

2016.06.02.

 


 

 

A szakképesítés azonosító száma: 33 811 02 1000 00 00

A szakképesítés megnevezése: Pincér

 

 

A szakmai vizsga részei:

 

 1. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

6273-11 Vendéglátó gazdálkodási tevékenységek

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

 1. A) Gazdasági számítások (kalkuláció, anyaghányad számítás, árképzés, veszteségszámítás,

készletgazdálkodás, eredmény kiszámítása, jövedelmezőségi tábla és annak összetevői)

 1. B) Gazdálkodási ismeretek, fogalmi szinten: költség, költséggazdálkodás, bér, bérgazdálkodás,

adózási alapismeretek, vállalkozási ismeretek, marketing alapismeretek, üzleti élet írásbeli formái,

vendéglátás fogalma, feladata, tevékenysége, üzletkörök, üzlettípusok

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

írásbeli

Időtartama: 120 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

 1. feladat 100%

 

 1. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

6274-11 Vendéglátó tevékenység alapjai

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

 1. A) Élelmi anyagok jellemzői, felhasználási lehetőségei
 2. B) Minőségbiztosítási vagy fogyasztóvédelmi ismeretek alkalmazása

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

 1. feladat 100%

 

 1. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

6275-11 Szakmai idegen nyelvi kommunikáció

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

A vendéglátáshoz kötődő szakmai szöveg fordítása és értelmezése, minimum 500 maximum 1000

karakter terjedelmű

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat

Szakmai témában kommunikál. A húzott témában párbeszédet folytat a vizsgáztatóval, kérdésekre

válaszol

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

gyakorlati

Időtartama: 15 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

 1. feladat 40%
 2. feladat 60%

 

 1. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

6278-11 Felszolgálás I.

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Eszközfelismerés: A vizsgázónak a kikészített legalább 20 db különleges éttermi eszköz közül a

vizsgabizottság által személyenként külön-külön kijelölt 10 db-ot kell pontosan megneveznie

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

gyakorlati

Időtartama: 10 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Éttermi terítés két fő részére, a vizsgaszervező által megadott háromfogásos menüsor vagy napi

ajánlat alapján

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

gyakorlati

Időtartama: 30 perc

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:

Vendég fogadása, ültetése, háromfogásos ételsor felszolgálása, ebből legalább kettő szervírozással,

italfelszolgálással angol felszolgálási módban

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

gyakorlati

Időtartama: 60 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

 1. feladat 15%
 2. feladat 25%
 3. feladat 60%

 

 1. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

6279-11 Felszolgálás II.

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

A vizsgázónak a kiadott tételsorban meghatározott szempontok szerint kell összeállítania egy

ötfogásos menüt, amely egy meghatározott alkalomhoz és időponthoz illeszkedjen. Ehhez a

menüsorhoz és alkalomhoz illő italsort is állítson össze. A vizsgázónak az általa összeállított ételés

italsorhoz 4 oldalas menükártyát kell készítenie, számítógépen. A vizsgázó által összeállított

étel- és italsorra díszterítést készít 2 főre

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

gyakorlati

Időtartama: 120 perc (50 perc menükártya szerkesztés, 70 perc díszterítés 2 főre)

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Megterít a vizsgaszervező által összeállított 3 fogásos menüsorra, mely nem képezi a

vizsgatevékenység részét, a terítés munkafolyamatára fordított idő nem a vizsgatevékenység

időtartamának része.

A háromfogásos menüsort felszolgálja, melyből egy fogás esetében a vendég asztalánál végzett

különleges éttermi munka a jellemző.

Saláták készítése, vagy halak filézése, vagy hátszín, bélszín szeletelése, vagy sertés-, marha-,

borjú-, ürü- és bárányhúsok szeletelése, vagy szárnyasok trancsírozása, vagy tatár beefsteak

keverése, vagy flambírozás, vagy nyárskészítés, vagy sajtfondü, húsfondü készítése, vagy

ételkocsiról, sajtkocsiról kínálás, tálalás, vagy egyéb ételek készítése a vendég előtt

A menüsorhoz italfelszolgálást is végez (bor vagy pezsgő felszolgálás)

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

gyakorlati

Időtartama: 60 perc

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:

Ételismeret, italismeret, italajánlat, ételek és italok felszolgálása, felszolgálási ismertek,

borvidékek, rendezvények, szobaszerviz, különleges éttermi munkák (a szóbeli vizsga tartalmazza

a Felszolgálás I. és Felszolgálás II. modul elméleti anyagát)

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama: 25 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

 1. feladat 30%
 2. feladat 40%
 3. feladat 30%

 

 

Írásbeli vizsgatevékenység 6273-11 Vendéglátó gazdálkodási tevékenységek 1. feladat 2016.05.11.
Gyakorlati vizsgatevékenység 6279-11 Felszolgálás II. 2. feladat 2016.06.06.
6278-11 Felszolgálás I. 3. feladat 2016.06.06..
6279-11 Felszolgálás II. 1. feladat 2016.06.06.
6278-11 Felszolgálás I. 2. feladat 2016.06.06.
6278-11Felszolgálás I. 1. feladat 2016.06.06.
6275-11 Szakmai idegen nyelvi kommunikáció 2. feladat 2016.06.06.
Szóbeli vizsgatevékenység

 

6279-11 Felszolgálás II. 3. feladat 2016.06.08.
6274-11 Vendéglátó tevékenység alapjai 1. feladat 2016.06.08.
6275-11 Szakmai idegen nyelvi kommunikáció 1. feladat 2016.06.08.

 

 


 

A szakképesítés azonosító száma: 33 811 03 1000 00 00

A szakképesítés megnevezése: Szakács

 

 

 

A szakmai vizsga részei:

 

 1. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

6273-11 Vendéglátó gazdálkodási tevékenységek

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

 1. A) Gazdasági számítások (kalkuláció, anyaghányad számítás, árképzés, veszteségszámítás,

készletgazdálkodás, eredmény kiszámítása, jövedelmezőségi tábla és annak összetevői)

 1. B) Gazdálkodási ismeretek, fogalmi szinten: költség, költséggazdálkodás, bér, bérgazdálkodás,

adózási alapismeretek, vállalkozási ismeretek, marketing alapismeretek, üzleti élet írásbeli formái,

vendéglátás fogalma, feladata, tevékenysége, üzletkörök, üzlettípusok

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

írásbeli

Időtartama: 120 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

 1. feladat 100%

 

 1. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

6274-11 Vendéglátó tevékenység alapjai

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

 1. A) Élelmi anyagok jellemzői, felhasználási lehetőségei
 2. B) Minőségbiztosítási vagy fogyasztóvédelmi ismeretek alkalmazása

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

 1. feladat 100%

 

 1. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

6275-11 Szakmai idegen nyelvi kommunikáció

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

A vendéglátáshoz kötődő szakmai szöveg fordítása és értelmezése, minimum 500 maximum 1000

karakter terjedelmű

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat

Szakmai témában kommunikál. A húzott témában párbeszédet folytat a vizsgáztatóval, kérdésekre

válaszol

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

gyakorlati

Időtartama: 15 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

 1. feladat 40%
 2. feladat 60%

 

 1. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése

6280-11 Ételkészítés I.

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

A készítendő menü technológiai sorrendjének meghatározása munkaterv nyomtatványon

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

gyakorlati

Időtartama: 40 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Háromfogásos napi menü készítése és tálalása minimum három adagban

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

gyakorlati

Időtartama: 240 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

 1. feladat 20%
 2. feladat 80%

 

 1. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

6281-11 Ételkészítés II.

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Meghatározott ételsor tízadagos nyersanyaghányadából megadott létszámra

nyersanyag felhasználás kiszámítása számítógépen (excelben)

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

írásbeli

Időtartama: 60 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

A nemzetközi trendeknek megfelelő a korszerű konyhatechnológiával készülő háromfogásos menü

készítése, tálalása minimum három adagban

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

gyakorlati

Időtartama: 240 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

 1. feladat 20%
 2. feladat 80%
Írásbeli vizsgatevékenység 6273-11 Vendéglátó gazdálkodási tevékenységek 1. feladat 2016.05.11.
6281-11 Ételkészítés II. 1. feladat 2016.05.11.
Gyakorlati vizsgatevékenység 6280-11 Ételkészítés I. 1. feladat 2016.06.06.
6280-11 Ételkészítés I. 2. feladat 2016.06.06.
6275-11 Szakmai idegen nyelvi kommunikáció 2. feladat 2016.06.06.
6281-11 Ételkészítés II. 2. feladat 2016.06.07.
Szóbeli vizsgatevékenység

 

6274-11 Vendéglátó tevékenység alapjai 1. feladat 2016.06.08.
6275-11 Szakmai idegen nyelvi kommunikáció 1. feladat 2016.06.08.

Hozzászólások lezárva.